Közérdekű adatok

1.

Szervezeti, személyzeti adatok

1.1.

Kapcsolat, szervezet, vezetők

I.
II.
III.

Elérhetőségi adatok
A szervezeti struktúra
A szerv vezetői

1.2.

Felügyelt költségvetési szervek

I.

Önkormányzat irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségben működő más közfeladatot ellátó szervek

1.3.

Gazdálkodó szervezetek

I.

A szerv tulajdonában (vagyonkezelésében) álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek

1.4.

Közalapítványok

I.

A szerv által alapított közalapítványok

1.5.

Lapok

I.

Lapok

1.6.

Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv

I.

Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv

1.7.

Költségvetési szervek

I.

Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv

- szerv adatai
- alapító határozat
- alapító okirat

2.

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

I.

A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

- jogszabályok
- rendeletek
- határozatok
- SZMSZ
- adatbiztonsági szabályzat
- önként vállalt feladatok

II.

A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

III.

Közszolgáltatások

IV.

A szerv nyilvántartásai

V.

Nyilvános kiadványok

- MÖK közlönye - ingyenes

VI.

Döntéshozatal, ülések

- döntés előkészítés rendje
- állampolgári közreműködés (III. fejezet 5. pont)
- döntéshozatal eljárási szabályai
- üléseinek helye, ideje
- üléseinek jegyzőkönyvei
- tervezett üléseinek ideje
- üléseinek látogathatósági rendje
- üléseinek napirendje
- döntéseinek felsorolása
rendeletek
határozatok

VII.

A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

- döntéseinek felsorolása
rendeletek
határozatok
- döntéshozatal dátuma
- szavazásainak nyilvános adatai
- koncepciók
- véleményezők észrevételei

VIII.

Pályázatok

IX.

Hirdetmények

X.

Közérdekű adatok igénylése

XI.

Közzétételi listák (NINCS)

3.

Gazdálkodási adatok

3.1.

A működés törvényessége, ellenőrzések

I.
II.
III.
IV.
V.

Vizsgálatok, ellenőrzések listája (NINCS)
Az Állami Számvevőszék ellenőrzései
Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok
A működés eredményessége, teljesítmény
Működési statisztika (NINCS)

3.2.

Költségvetések, beszámolók

I.
II.
III.

Éves költségvetések
Számviteli beszámolók
A költségvetés végrehajtása

3.3.

Költségvetések, beszámolók

I.

II.

III.
IV.
V.
VI.
VII.

A foglalkoztatottak
- számviteli beszámoló 34,35,36 ürlap
Támogatások
- fejlesztési-működési támogatások
Szerződések
Koncessziók (NINCS)
Egyéb kifizetések (NINCS)
Európai Unió által támogatott fejlesztések
Közbeszerzés