Együttműködés a Veszprém Megyei Rendőrfőkapitányságon

 

balaton.vehir.hu Forrás: Kómár Viktória r. főhadnagy sajtóreferens, Veszprém MRFK 2012. 02. 09. 17:43

       

Az elmúlt héten, 2012.01. 31-én évértékelő értekezletet tartott a Veszprém-megyei Rendőr-főkapitányság Területi Kisebbségi Kapcsolattartási Munkacsoportja (TKKM) és a megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzatok (CKÖ).

A rendőrség és a cigány kisebbség közötti együttműködési megállapodás 1999-ben került aláírásra, a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság ezt 2008-ban a Megyei Önkormányzattal megújította.

   

Tekintve, hogy a TKKM elsődleges célja a megyében működő 42 Cigány Kisebbségi Önkormányzattal való együttműködés fejlesztése, bővítése és az ebből adódó feladatok irányítása, az értekezleten elhangzottak hasznos alapot nyújtanak a jövőbeni közös munkához.

Az értekezletet dr. Töreki Sándor r. ezredes Úr, a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője nyitotta meg, aki beszédében az együttműködés sikeréhez minden résztvevő aktivitását kérte. Anda György r. alezredes úr, az MRFK rendészeti igazgatója üdvözölte a fenti gondolatokat, kiemelve az előítélet- és konfliktusmentes együttműködés hasznosságát.

Ezután Borbély Zoltán r. alezredes Úr, a megyei Közrendvédelmi Osztály vezetője és egyben a TKKM vezetője kihangsúlyozta, hogy a közös munka alapja egymás megismerése, így a köszöntő után az ismerkedés percei következtek: minden résztvevő elmondhatta gondolatait a folyamatban való szerepvállalásáról, a saját területén végzett tevékenységéről.

Babai János, a Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke és Holdosiné Bánhegyi Ildikó, a Pápai Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke is köszöntötte a megjelenteket, s mindketten kiemelték a bűnmegelőzési tevékenységek, pl. a rendőrség biztonságra nevelő iskolai programját, a DADÁ-t (dohányzás-alkohol-drog-AIDS). Hangsúlyozták, hogy a CKÖ-k segíteni szeretnék a rendőri munkát, s ennek egyik módjaként Holdosiné a roma népismereti oktatást emelte ki.

Az évértékelés eredménnyel zárult, a hozzászólók mindegyike egyetértett az oktatás és a megelőzés fontosságával, hangsúlyozva, hogy készen állnak a jövőbeli együttműködés megerősítésére, a bűnmegelőzési és -kezelési feladatok közös ellátására.

A két fél a megújulás érdekében megegyezett, hogy a jövőben a kisebbségi önkormányzatok tagjaival, illetve a helyi rendőrkapitányságok összekötőinek részvételével egy fórumot szerveznek az együttműködés további javítása érdekében.