Nagyboldogasszony napján, augusztus 15-én a kora reggeli órákban 20 fős kiscsapat indult el Veszprémből a Pozsonyhoz tartozó zarándokhelyre, Máriavölgyébe.

Az utazás hosszú óráit színesebbé téve a résztvevők megismerhették Máriavölgy történetét és az ott történt csodákat.

A kegyhelyre megérkezve, a Szűz Mária Születése templomban a zarándokok részt vettek a legjelentősebb katolikus egyházünnep, Márai mennybemenetele tiszteletére tartott szentmisén. A szertartást követően a kálvárián a kis csapat elimádkozta a keresztutat, megtekintette a csodaforrást és a Szent Anna-kápolnát.

A hazafelé utazás alatt romani nyelven elhangzott az angyali üdvözlet (Gábriel arkangyal hírül viszi Jézus születését Szűz Máriának) Máté evangéliumából, majd a résztvevők elimádkozták az örvendetes rózsafüzért, ezt követően Máriaénekeket énekeltek. Késő délután a Mosonmagyaróváron elköltött vacsorát követően élményekkel gazdagodva értek haza.

image1

image2

image3

image4

A program a Belügyminisztérium és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által 2019-ben kiírt ROMA-NEMZ-KUL-20-0343 elnevezésű pályázat 300 000 forintos támogatásával valósult meg.
image5
image6