Szakmai Nap Pécs

 A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében a Veszprém megyében működő önkormányzatok elnökei,  képviselői szakmai látogatáson vettek részt,

  • melynek első állomása a pécsi Gandhi Gimnázium és Kollégium megtekintése volt.

Képviselőink a Gandhi Gimnázium előtt

Farkas Mária roma ügyekért felelős igazgatóhelyettes tájékoztatott bennünket az iskolában folyó munkáról és képzésekről. A Gandhi Hagyományőrző Együttes tagjai egy zenés –táncos műsorral kedveskedtek.

  

 

 

 

 

 

 

 


 

  Az iskola épülete 2003-ban került átadásra. A hatalmas tágas tereket szobrok, a falakat gyermekek rajzai, munkái díszítik.

 

 A pécsi Gandhi Közalapítványi Gimnázium és Kollégium Magyarország és egyben Európa első roma nemzetiségi, érettségit adó intézménye melyet a Gandhi Alapítvány 1994-ben alapított.

 

Céljuk, hogy

 - "nyitott szellemű, tudományok iránt fogékony, népéhez és anyanyelvéhez kötődő cigány fiatalokat képezzenek",
továbbá, hogy

-   Magyarországon az összes roma gyerek olyan minőségű képzésben részesüljön, mint nem cigány társaik, valamint a magyarországi nemzetiségekhez hasonlóan egy részük nemzetiségi intézményekben tanulhasson.

 Kiemelt helyen szerepel Bogdán János – az iskola alapítójának - mellszobra. Ő volt az első igazgató.

 

 

 Megtekintettük a szülői fogadó helyiséget. Ez a szülők, a pedagógusok és diákok kapcsolattartására biztosít lehetőséget. A tanulók közel 90 %-a kollégista.

 A Gandhi Gimnázium közelében egy 340 férőhelyes kollégium van, ahol könyvtár, 10 tanterem, 6 csoportszoba, egy kézműves terem, 3 közösségi helyiség és egy sportcsarnok található.

 A jól felszerelt, kényelmes, igényesen kialakított 3-4 ágyas kollégiumi szobákba többségében a dél-dunántúli régióból, valamint az ország területéről érkeznek gyerekek.

 A kollégiumban családias légkört igyekeznek megvalósítani. Fontosnak tartják, hogy a kollégiumban dolgozók a szülők elvárásainak megfelelően gondoskodjanak a gyerekek otthonosságáról, segítség őket, tanácsaikkal irányítsák az önálló életvitel kialakítását.

 

 

A korszerű sportcsarnokban az órarendi testnevelésen kívül szervezett testedzésre, valamint iskolai rendezvények megtartására van lehetőség.

 

 

 

   

 

  

Az alagsorban található a konyha és az étkező, ahol több nyelven (beás, lovári, német és angol) van feltüntetve a

„Jó étvágyat!” felirat.

 

 

  

 

 

Ezt követően a 11 ezer kötetes könyvtárat néztünk meg, ahol vannak kölcsönözhető, és helyben olvasható könyvek, különböző folyóiratok (roma lapok) is.

 


 

 

 Farkas Mária hangsúlyozta, hogy elsődleges céljuk, hogy roma származású értelmiséget neveljen az iskola. Első körben kizárólagosan roma gyerekek számára készült az iskola, de ma már nyitva áll a kapujuk a nem roma gyermekek számára is, vagyis a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számára egyaránt.

Az iskola fő pedagógiai koncepciója – és ebben különbözik más gimnáziumoktól – hogy beás, lovári cigány nyelvet és cigány népismeret tantárgyakat is tanítanak, valamint angol és német nyelvoktatás is folyik.

Minden ember a társad, hisz az út
közös és a cél is egy” …a cél az egy…”

Minél többet adsz fényedből,
szeretetedből annál több lesz neked.”

 További információk az iskola honlapján: http://gandhi.dravanet.hu


  • szakmai napunk második állomásaként Dr. Bech Zoltán (PhD) egyetemi adjunktus tartalmas előadását hallgattuk meg.

 A Pécsi Tudományegyetem Romológia és Nevelésszociológia Tanszék képzéséről, valamint a képzés során elsajátítandó ismeretekről tájékoztatott bennünket.

A képzés célja a romológia tudományos kérdéseit ismerő és megértő, a cigányság politikai, jogi, nyelvi, kulturális, oktatási, demográfiai, munkaerő-piaci helyzetét értő és értelmezni tudó szakemberek képzése.

Arra törekszenek, hogy a hallgatók megismerjék a magyarországi cigányság nyelvét, kultúráját, problémavilágát. Fontosnak tartják, hogy mind több diplomás (pedagógus, művelődésszervező, szociális munkás, kommunikációs szakember, stb.) kerüljön ki az egyetemről, hogy korszerű és tudományosan megalapozott ismeretekkel rendelkezzenek a magyarországi cigány csoportokról.

 


  • - Délután ellátogattunk a Pécs,
    József A. u. 4. sz. alatt működő Rácz Aladár Közösségi Házba, ahol Dr. Kosztics István egyesületi elnök irányításával betekintést nyertünk a Közösségi Ház múltjába és jelenébe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pécsett 1989. március 29-én alakult meg a Cigány Kulturális és Közművelődési Egyesület, melynek fő célja a Pécs-Baranyai és a Dél-Dunántúli régió cigányságának közművelődési, kulturális és politikai érdekképviselete. Megalakulásuk óta nagy hangsúlyt fektettek a cigány kultúra, művészetek és a hagyományok ápolására.

  1989-ben nyílt meg a Rácz Aladár Közösségi Ház, amely a régió cigányságának kulturális centruma – szellemi, kulturális és módszertani bázisa.

Az épületben 1998 májusában nyitották meg az Erdős Kamill Cigány Múzeum állandó kiállítását, amely főként a Baranya megyei cigányság életét mutatja be a látogatóknak.


 

 A Cigány Kulturális és Közművelődési Egyesület létrehozta a Cigány Képzőművészek Stúdióját is, amely egyesíti a térség tehetséges roma származású képzőművészeit. A művészek alkotásaiból összeállított állandó kiállítás olyan sikeres, hogy vándorkiállításként több hazai és külföldi kiállításon is szerepelnek. Az egyesület összefogja, és programok szervezésével támogatja a kézműveseket és a folklór együtteseket.

 

 

Évről évre hagyományteremtő módon kerülnek megrendezésre a következő programok:

  • Cigány Kulturális Napok Pécs,

  • Nemzetiségként Baranyában,

  • Pécs-Baranyai Roma Nap és a

  • Baranyai Cigányok Tavaszi Fesztiválja.

 

  

  • Utunk utolsó állomása Faág Baráti Kör

Egyesület által működtetett Tanoda programnak helyt adó épület (Pécs, Hunyadi u. 54.) megtekintése és a program átfogó megismerése volt.

Óvári Károly az egyesület elnöke és Vezdén Katalin gazdasági vezető megmutatták nekünk a Tanoda Program jelenlegi helyiségeit és beszámolójukban tájékoztattak annak működéséről. Feltárta előttünk kezdeti nehézségeiket és a mai napi gondjaikat, szűkös anyagi lehetőségeiket.

Az l998-ban megalakult gyermekközösség a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket tömöríti és célja a gyermekek érettségihez juttatása, illetve a felső oktatási rendszerbe való bejuttatása.

2004-től a Megyei Önkormányzat ingyenesen biztosított épületében saját fenntartású gazdálkodás mellett működnek. Kortárs csoportok részére a mentoráló tanárok és nevelő szülők mentálhigiénés foglalkozásokat és szabadidős programokat is szerveznek, tanulásban segítséget nyújtanak. Jelenleg is van egy gyermekük, akit az érettségire készítenek fel, reményeik szerint a felsőoktatásba is be tud lépni.

 

 

 

 

 

Nagyon szép és tartalmas kirándulás megerősített bennünket abban, habár nehéz ügyért harcolunk, de az eredmények bennünket igazolnak.

Önmagunk megtalálásának legjobb módja, ha elveszünk mások szolgálatában.” (Mahatma Gandhi)

Jó dolog másokon segíteni, de még jobb dolog megmutatni hogyan segíthetnek saját magukon.” (Aesculap)